Hantering Personuppgifter om Dig som Kund

Så här hanterar vi Dina Personuppgifter

Välkommen som kund hos oss på Anderssons Rör & Sanitet AB.

För att kunna utföra uppdraget kommer vi att behöva hantera personuppgifter om Dig som Kund, vi kan också komma att använda uppgifterna för marknadsföring och försäljning.

De uppgifter som vi samlar in är Ditt namn, telefonnummer samt adress för anläggningen.

Beställningen du gör hos oss innebär ett muntligt avtal vilket är vår lagliga grund för att hantera Dina personuppgifter.

Om insatsen berörs av Energi-Gas-Normen (EGN) kommer vi att meddela detta vid beställning. Då behöver vi dessutom Ägarens namn, personnummer och anläggningen fastighetsbeteckning som vi behöver dela tillsynsmyndighet och sotare via mejl. I Skåne rör det sig huvudsakligen om eON, Öresundskraft eller Kraftringen. Detta regleras i EGN och ytterst i Sprängämneslagen.

I vissa fall kommer vi att behöva anlita underleverantörer för moment där vi själva saknar kompetens. Vi kommer då endast att dela adressen adressen för anläggningen och detta gör vi via mejl.

Efter utfört arbetet kommer din adress att finnas med i vår digitala körjournal som hanteras av en onlinetjänst från Axtech. Läs mer på http://axtech.se/

De uppgifter vi samlar in kommer att användas i syfte att utföra det uppdrag vi har fått vid beställningen. Vi rensar uppgifterna efter hand men som längst kommer fakturaunderlag och samverkan med tillsynsmyndighet att lagras i 7 år och rensas året efter det vilket regleras av Bokföringsnämnden, Skatteverket och EGN.

I förekommande fall kommer även ett garantiregister att föras både hos oss och hos systemleverantören. Då finns uppgifterna kvar under garantitiden och rensas året efter det. Du kan välja att inte vara med i garantiregistret.

Du kan kontakta oss på telefon 0413-322 47 under ordinarie telefontid för att;

  • Veta mer om vilka uppgifter vi har om dig och hur vi hanterar dem
  • Rätta uppgifterna som vi har om dig
  • Få Dina uppgifter raderade
  • Rätt till begränsad behandling

Den som är ansvarig för hanteringen av personuppgifter (personuppgiftsansvarig) är företagets ledningsgrupp. Kontaktperson är Ulf Leifsson som du når på ordinarie telefontider.

Du kan läsa mer på vår hemsida under https://anderssonsror.se/gdpr

Är du missnöjd med hur vi hanterar dina personuppgifter kan du lämna synpunkter hos Datainspektionen. Läs mer på https://www.datainspektionen.se

Denna information är uppdaterad 2018-05-24.